:: Forsiden
:: Beliggenhet
:: Bilder
:: Vaktliste
:: Utleie
:: Historie
:: Styret

Gaia Trafikk
Bjordal og Madsen
Handelsbanken
Oasen
Lions Norge
Kiwanis Norge
Bergen Turlag
VIGGOHYTTEN

Sportsklubben Viggo ble stiftet av fotballkamerater på Nordnes 4.mai 1915 - stiftelsesstedet var på trappen til madam Willmann.

Hytten ble bygget i 1915 av noen ungdommer og ble i 1925 kjøpt av sportsklubben Viggo. Hytten den gang var i dårlig forfatning da den hadde vært benyttet som utlånshytte. Materialene i hytten var gode og med hyttens flotte beliggenhet ble den straks alle Viggoguttenes samlingssted.

Kjøpesummen var kroner 1500.- og et stort arbeid ble påbegynt. Hytten ble reparert og malt. Senger ble laget og hytten fikk nye madrasser. Kjøkkentøy, dekketøy og gardiner ble innkjøpt.

Sportsklubben Viggo hadde fra 1925 og framover betalt en årlig leie på kr.20.- for hyttegrunnen. I 1934 ble klubben selveiere av hytte og grunn og fikk kjøpe 4 mål jord rundt hytten for kr. 400.-

Det var stor aktivitet i hytten i 30-årene. Både styret, gubbelaget og juniorene hadde møter og tilstelninger og man følte behov for utvidelse. I 1939 ble det skaffet materialer og allerede i påsken var utbygget mot øst et faktum.

Krigen i 1940-45 satte bom stopp for videre arbeid. Hytten kom igjen i dårlig forfatning. Vedboden var ødelagt, vetlehuset nedrevet og inventaret mer eller mindre ubrukelig. Men dugnadsånden etter krigen var stor . Materiell og inventar ble kjørt opp til Jonstadgården, båret til fjells og spikret på plass. Alle var med. Ledere, fotballspillere og håndballdamer. De gjorde en skikkelig dugnadsjobb hele Viggo.

Den neste generasjonene fulgte ikke opp og i 50-, 60 og 70 årene forfalt hytten. Taket ble stemplet opp for ikke å rase ned. Peisen ble revet, ny skorstein murt opp og en ny vedovn montert. Arbeidet ble utført av Magne Blom, Johan Svendsen, Svein Thorsen og klubbens juniorspillere.

Etter at Magne Bloms helse sviktet i 80-årene begynte hytten igjen å forfalle. Det ble etter hvert farlig å gå inn i den og turfolket gikk i stor bue for å slippe synet av den.

På årsmøtet i sportsklubben Viggo i 1995 fikk Kenneth Brudvik og Willy Johannessen oppdraget til å komme med en tistandsrapport. Konklusjonen var klar. Forfallet var så stort at her kan ikke klubben gjøre noe mer.

På tilfeldig måte møttes de to entusiastene, Svein Ivar Holm og Willy Johannessen. De fikk startet Viggohyttens venner 5.des. 1996 og fra da av begynte ting å skje. Etter positiv presseomtale både i Sydvesten og BT meldte nye interesserte seg og sponsorer ble notert.

Da de første 50.000.- var på konto ble det innhentet anbud på materiell m.m.. Ting skjedde fort og dugnadsånden var stor. Viggohytten ble gjenåpnet 6.sept. 98 under stor festivitas.

I dag drives hytten av Viggohyttens venner som er en ideell interessegruppe. Hytten er åpen for publikum hver søndag fra sept til juni, hvor det selges vafler, kaffe og annen drikke. Vaktene går på omgang mellom tre speidergrupper fra Laksevåg og Fyllingsdalen, Viggohyttens venner og noen interesserte vertsfamilier og enkeltmedlemmer. I tillegg blir hytten stadig brukt av foreninger, lag og skoleklasser for overnatting.

Hytten er blitt et populært turmål for beboere rundt Kanadaskogen både i Fyllingsdalen, Laksevåg og Nipedalen/Gravdal.
Besøkstallene har helt fra starten vært jevnt stigende og utdrag fra hytteboken viser at besøket i årene fra 1999 til 2002 har steget fra 1550 til 2200 med hele 660 i første kvartal 2003.

All drift er basert på støttemedlemskap , dugnad og gaver.

”Nye” Viggohytten ble 5 år 6. sept. 2003 - noe som vil ble market første helgen i sept.

Med hilsen Viggohyttens venner.

Siden er laget av Christer Holm for Viggohyttens venner © 2004